duminică, 1 august 2010

De la Mine a fost aceasta !

Te-ai gîndit tu oare vreo dată, că tot ce te priveşte pe tine, mă priveşte şi pe Mine?
Deoarece, ceea ce te priveşte pe tine, nu este trecut de vederea ochiului Meu. Tu eşti scump şi de mult preţ înaintea ochilor Mei şi Eu te-am iubit, deoarece vreau mult ca să te educ pe tine.
Deci, cînd ispitele se răscoală asupra ta şi vrăjmaşul vine ca un rîu, Eu vreau, ca tu să ştii că – De la mine a fost aceasta.
Să ştii şi aceea, că neputinţa ta are nevoie de puterea Mea şi siguranţa ta constă în faptul, ca să-Mi dai voie Mie să mă lupt pentru tine.
Şi de te afli tu în împrejurări grele sau între oameni care nu te înţeleg, care nu iau în seamă ceea ce-ţi place sau care te îndepărtează de ei, să ştii că – De la Mine a fost aceasta.
Eu sînt Dumnezeul tău şi în mîinile Mele sînt toate. Tu nu întîmplător te afli la locul dat, acesta-i anume acel loc, pe care Eu ţi l-am pregătit.
N-ai cerut tu oare ca Eu să te învăţ smerenia? Deci, iată, Eu te-am aşezat întocmai în acea împrejurare, în acea şcoală, unde se învaţă această lecţie. Ceea ce se întîmplă cu tine şi toţi cei ce locuiesc împreună cu tine, împlinesc doar voia Mea.
Dacă duci lipsă de bani şi-ţi vine greu să te descurci, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Întrucît cele ce-ţi sînt spre trebuinţă se află în mîinile Mele, Eu vreau ca tu să alergi la Mine şi să depinzi de Mine. Bogăţiile Mele sînt nesecate. Eu vreau să te convingi că Eu sînt credincios făgăduinţelor Mele. Ca nu cumva să ţi se spună în nevoinţa ta: „N-ai crezut tu Domnului Dumnezeului tău”.
De retrăieşti o noapte plină de scîrbe sau eşti despărţit de cei apropiaţi şi scumpi inimii tale, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Eu sînt Cel ce bărbăteşte am înfruntat scîrba şi durerea şi de aceea am îngăduit aceasta ca tu, venind la Mine, să găseşti o mîngîiere veşnică.
Te-ai înşelat tu oare în credincioşia prietenului tău sau în cel, căruia i-ai deschis inima ta, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Eu am îngăduit acestei dezamăgiri să te atingă, pentru ca tu să înţelegi, că cel mai bun prieten al tău este Domnul. Eu vreau ca tu totul să-mi aduci şi să-mi spui Mie.
Te-a vorbit cineva de rău, lasă aceasta în seama Mea şi alipeşte-te de Mine cu sufletul tău, ca Eu să devin adăpostul tău şi tu să te poţi ascunde sub el, de certarea celor fără de Dumnezeu.
S-au risipit planurile tale, ai căzut cu duhul şi ai obosit, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Tu ţi-ai făcut planurile tale şi le-ai adus înaintea Mea, ca Eu să le binecuvîntez. Dar Eu vreau ca tu să Mă laşi pe Mine să conduc cu toate împrejurările vieţii tale şi atunci toată răspunderea va fi a Mea, căci e prea grea pentru tine această povară şi tu unul nu vei putea să te isprăveşti cu ea, întrucît tu eşti doar o unealtă şi nu te vei descurca singur.
Ai fost cercetat pe neaşteptate de nişte nereuşite din viaţa ta şi întristarea a cuprins inima ta, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Ele se întîmplă deoarece Eu vreau ca inima şi sufletul tău să ardă întotdeauna înaintea ochilor Mei şi să învingă cu puterea numelui Meu toată împuţinarea sufletului tău.
Demult timp nu primeşti nici o veste de la apropiaţii şi îndrăgiţii tăi oameni şi din cauza slăbiciunii tale sufleteşti cazi în deznădejde şi cîrteşti, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Deoarece, prin această ispitire a duhului tău, Eu cercetez tăria credinţei tale în făgăduinţa de neschimbat şi puterea rugăciunii tale înflăcărate pentru apropiaţi. Deoarece nu tu oare i-ai încredinţat pe ei Acoperămîntului Preacuratei Maicii Mele sau nu ai lăsat tu oare grija pentru ei pe seama dragostei Mele atotţiitoare?
De te-a cercetat o boală grea, vremelnică sau de netămăduit, care te-a ţintuit la pat, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Căci Eu vreau să Mă cunoşti pe Mine mai adînc în neputinţele tale cele trupeşti şi să nu cîrteşti pentru aceste ispite trimise ţie, şi să nu te sileşti să pătrunzi în planurile Mele de mîntuire, prin diferite căi, a sufletelor omeneşti, ci fără cîrtire şi cu supunere să-ţi pleci grumazul tău sub bunătatea Mea către tine.
Te-ai gîndit să faci ceva deosebit pentru Mine şi în loc de aceasta ai căzut pe patul bolii şi neputinţei, să ştii că – De la Mine a fost aceasta. Pentru că atunci tu ai fi fost afundat în lucrurile tale şi Eu n-aş fi putut să-ţi atrag gîndurile tale către Mine, dar Eu vreau ca să te învăţ cea mai adîncă gîndire, dintre care una-i că tu te afli în slujba Mea. Eu vreau să te învăţ să recunoşti că tu eşti NIMIC. Doar cîţiva din slujitorii mei, fiind înstrăinaţi de această viaţă pămîntească, au putut să se înveţe să mînuiască arma rugăciunii neîncetate.
De eşti chemat pe neaşteptate să ocupi un post greu şi de răspundere, mergi, punîndu-ţi nădejdea în Mine. Eu îţi încredinţez ţie aceste greutăţi deoarece pentru aceasta te binecuvîntează pe tine Domnul Dumnezeul tău în toate faptele tale, în toate căile tale, în tot ce se va face de mîinile tale. În acea zi dau în mîinile tale acel vas cu untdelemn sfinţit. Foloseşte-te de el liber, copilul Meu. Fiecare greutate ce apare, tot cuvîntul ce te întristează, toată piedica în lucrul tău, care ar putea să-ţi aducă simţămîntul necazului şi al dezamăgirii, fiecare descoperire a neputinţei şi slăbiciunii tale, lasă să fie unse cu acest untdelemn – De la Mine a fost aceasta.
Ţine minte că toată piedica este doar o învăţătură Dumnezeiască şi de aceea pune în inima ta cuvintele care Eu ţi le-am spus în această zi – De la Mine a fost aceasta.
Păzeşte-le. Să ştii şi să ţii minte totdeauna că orice ascuţiş se va toci cînd tu te vei învăţa să mă vezi pe Mine întru toate. Totul este trimis de către Mine pentru desăvîrşirea sufletului tău – De la Mine a fost aceasta.
Acest text reflectă o taină a rugăciunii profunde, taină, care se descoperă în convorbirea lui Dumnezeu cu sufletul omului. Părintele Serafim l-a adresat unui fiu duhovnicesc, episcop, aflat în detenţie.
Din moştenirea duhovnicească a părintelui schimnic Serafim de Vîriţa    
   Sursa: www.logos.md

Niciun comentariu:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”