sâmbătă, 3 aprilie 2010

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos !Învierea Domnului reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mîntuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea mîntuirii şi care stă la temelia credinţei şi a Bisericii Crestine

Numim această sărbătoare 'Paşti' după cuvîntul grecesc care înseamnă'trecere', fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus la început lumea,dintru nefiinţă întru fiinţă. Fără Învierea lui Hristos lumea ar fi azi încătoată păgînă, Biserica nu s-ar fi întemeiat, crestinismul nu s-ar fi răspînditşi n-ar fi fost crezut. Fără Învierea lui Hristos numele Mîntuitorului s-ar fi uitat de atunci, învăţătura Lui s-ar fi pierdut, iar mîntuirea oamenilor s arfi pierdut si ea.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Christ is risen!
Χριστός Ανέστη!

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”