marți, 13 decembrie 2011

Conferinţă duhovnicească dedicată Sfântului Apostol Andrei


În data de 13 decembrie, la ora 18.00, în incinta Casei de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova, str. Tighina, 2, va avea loc o conferinţă duhovnicească dedicată Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat.
Evenimentul este organizat de către Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi şi Seminarul Teologic „Sf. Trei Ierarhi" din Chişinău, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir.
În faţa celor prezenţi vor vorbi mai mulţi preoţi, teologi, care vor face o prezentare a vieţii şi activităţii misionare a Sf. Andrei, apostolul care acum 2000 de ani a încreştinat neamul nostru.
La eveniment sunt invitaţi toţi cei dornici de a cunoaşte viaţa jertfelnică şi plină de roade duhovniceşti a Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat de Mântuitorul Hristos.
Seminariştii vor veni cu un program de cântări duhovniceşti specifice acestei perioade a postului.

luni, 12 decembrie 2011

Ce ne trebuie pentru existență ? What do we need to exist? – Τι χρειαζόμαστε για να υπάρχουμε; )


Romanian
Suntem existenţe cauzate. Deci nu avem existenţa din noi înşine, ca Dumnezeu. Deci de ce avem nevoie pentru a exista? Din punct de vedere material avem nevoie de trei lucruri: o bucată de pâine, un loc în care să dormim şi o haină cu care să ne acoperim corpul. Nici cei mai mari cuceritori ai acestei lumi nu au avut, de fapt, mai mult. Poate îmi vei spune că au avut mai multe mâncăruri? Ce folos? Stomacul tot aceleaşi dimensiuni are. Şi unde mai pui că se poate îmbolnăvi, nu-i aşa? Au avut palaturi? Tot într-o singură cameră dormeau. Au avut haine nenumărate? Tot cu una se îmbrăcau şi se văitau că tot nu le stă bine.
Însă sufletul… sufletul de ce are nevoie ca să existe? Sufletul, după cum am spus, nu există prin sine, deci are nevoie de un “combustibil” pentru a exista. Energia de care are nevoie sufletul uman pentru a exista este energia necreată a lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu.
Modul în care dobândim harul ni l-a spus însuşi Dumnezeu. Ba chiar mai mult: A venit aici pe pământ, s-a făcut om şi ne-a arătat în mod practic prin exemplu personal cum putem să a jungem la existenţa perfectă, la îndumnezeire. Şi asta făcându-se ascultător de Tatăl care L-a trimis până la moarte şi moarte de cruce.
Deci modul de existenţă a fiinţelor este ascultarea. Dependenţa. Însă să nu ne înşelăm spunând că “eu ascult de Dumnezeu” atunci când noi nu ascultăm de cei care ne arată calea Acestuia. Trebuie să avem ascultare de părinţii noştri duhovniceşti. Şi nu numai atât: trebuie să ascultăm oriunde voia lui Dumnezeu se manifestă. Prin soţi, prin copii, prin prieteni, prin superiorii de la serviciu. Trebuie să facem ascultare cu discernământ şi să nu ne supunem patimilor noastre, propriului ego. Altfel nu vom mai exista. Doar vom subzista.
English
We are created existences and we don’t have the existence from ourselves, like God. So what do we need to exist? From a material point of view we need three things: a piece of bread, a place to sleep and clothes to cover our body. Even the greatest conquerors of the world didn’t really need more. Perhaps you will tell me that they had more food? So what? The stomach has the same size. And more, it can get sick, isn’t it? They had palaces? Still they slept just in one room. They had many clothes? Still the were wearing one and lamented that it doesn’t fit well.
But the soul… what does it need to exist? The soul, as we said, doesn’t exist by itself, so it needs a “fuel” to exist. The energy which the human soul needs to exist is the God’s uncreated energy, it is God’s grace.
God himself told us which is the way that we can acquire His grace. Even more: He came here on Earth, became man and showed us practically through personal example how to reach the perfect existence, to become gods. And this by being obedient to death to the Father who sent Him. A death through crucifixion.
So, the beings’ way of existence is obedience. Dependency. But do not deceive yourselves by saying that “I obey God” when we do not listen to those who show us His way. We must obey our spiritual fathers. And we should not stop there. We must show obedience everywhere God manifests Himself. Through husband (wife), through children, through friends, through bosses at work. Otherwise we will not exist. It will be only a matter of subsistence.
Είμαστε δημιουργίες και όχι αδημιούργητοι, όπως ο Θεός. Επομένως, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε να υπάρχει; Από υλική άποψη χρειαζόμαστε τρία πράγματα: ένα κομμάτι ψωμί, ένα μέρος να κοιμηθούμε και ρούχα για να καλύψουμε το σώμα μας. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου δεν χρειάζονταν πραγματικά περισσότερα. Ίσως θα μου πείτε ότι είχαν περισσότερη τροφή; Και τι έγινε; Το στομάχι έχει το ίδιο μέγεθος. Και περισσότερο, μπορεί να αρρωστήσει, σωστά; Είχαν παλάτια; Ακόμα και έτσι, κοιμόντουσαν μόνο σε ένα δωμάτιο. Είχαν πολλά ρούχα; Ακόμα και για το ένα που φορούσαν παραπονιούνταν ότι δεν ταιριάζει καλά…
Αλλά η ψυχή … τι χρειάζεται για να υπάρχει; Η ψυχή, όπως είπαμε, δεν υπάρχει από μόνη της, γι ‘αυτό χρειάζεται ένα “καύσιμο” για να συντηρείται. Η ενέργεια που η ανθρώπινη ψυχή χρειάζεται είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, είναι η χάρη του Θεού.
Ο ίδιος ο Θεός μας είπε ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκτούμε τη χάρη Του. Ακόμη περισσότερο: Ήρθε εδώ στη Γη, έγινε άνθρωπος και μας έδειξε στην πράξη μέσα από το προσωπικό παράδειγμα το πώς θα φτάσουμε στην τέλεια ύπαρξη, να γίνουμε θεοί. Και αυτό έγινε με το να γίνει υπάκουος μέχρι θανάτου στον Πατέρα που τον έστειλε, και υπέφερε ένα θάνατο μέσω σταύρωσης.
Έτσι, ο τρόπος ύπαρξης μας είναι μέσω της υπακοής. Εξάρτηση. Αλλά μην γελιόμαστε, λέγοντας ότι «εγώ υπακούω τον Θεό» όταν δεν ακούτε εκείνους που μας δείχνουν τον τρόπο Του. Πρέπει να υπακούμε στους πνευματικούς πατέρες μας. Και όχι μόνο μέχρι εκεί αλλά πρέπει να δείχνουμε υπακοή όπου είναι εμφανής ο Θεός. Μέσα από τον άντρα (σύζυγο), μέσω των παιδιών, μέσω φίλων, μέσα από τους ανωτέρους στο χώρο εργασίας. Διαφορετικά δεν θα υπάρχουμε. Θα είναι μόνο θέμα επιβίωσης.

joi, 20 octombrie 2011

Ajută o mamă să-şi crească copilul !Durere într-o familie din s. Cârnăţeni, r. Căuşeni; Constanţa, mama unui copil de numai 2 luni, suferă de două tumori, una la creier şi alta la coloana vertebrală. Tânăra este acum în stare gravă şi are nevoie de o operaţie în străinătate. Problema principală însă este suma mare de bani necesară tratamentului. Părinţii şi rudele nu au resursele financiare necesare pentru a o putea ajuta.
Pentru a se face bine, ea are nevoie de o intervenţie chirurgicală la Moscova, care costă până la 12 mii de dolari SUA. Cei care vor să întindă o mână de ajutor, pot contacta familia Vartic la numărul de telefon 024353464
Rudele Constanţei apelează la oamenii cu suflet mare, care ar putea să le dea o mână de ajutor.

Persoanele care vor să o susţină pe Constanţa, pot transfera bani în contul deschis pe numele ei la filiala numărul 5 a Victoriabank:
 
Codul Băncii VICBMD2X807
Cod fiscal 2004018102073
CONTUL CURENT:
225920040181020734980

luni, 29 august 2011

Steagul lui Ştefan cel Mare a fost adus la ChişinăuSingurul steag de pe vremea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, ajuns până în zilele noastre, a fost adus, ieri, 24 august, la Chişinău. Relicva, aflată în proprietatea României, a fost expusă la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie, unde va putea fi admirată până pe 12 septembrie.
Exponatul este o broderie bizantină realizată în secolul al XV-lea, care îl înfăţişează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, socotit un simbol al biruinţei militare. Iconografia şi încadrarea cronologică a piesei au creat iniţial confuzia că ar fi vorba despre un steag de luptă al voievodului Ştefan cel Mare, dar absenţa stemei Moldovei, caracteristică stindardelor militare, nu susţine ipoteza amintită. Steagul liturgic are dimensiunile de 1,24 metri x 0,95 metri.
Broderia îl înfăţişează pe Sfântul Gheorghe aşezat pe un tron, având tălpile sprijinite pe un balaur înaripat, cu trei capete. Pe steag sunt brodate două inscripţii - una în limba slavonă, cu o rugăciune a domnitorului Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe, şi alta în limba greacă - "Sfântul Gheorghe din Ca[p]padocia" - care nu pomeneşte însă faptul că steagul ar fi fost dăruit de Ştefan cel Mare unei mănăstiri de la Athos, aşa cum se obişnuia în epocă.
În primăvara anului 1917, pe când România se afla în război, prin efortul consulului general al României la Salonic, G. C. Ionescu, şi cu ajutorul generalului francez Maurice Sarrail, comandantul armatelor aliate din Salonic, Regatul Român a recuperat acest preţios obiect de la Mânăstirea Zografu de pe Muntele Athos.                                                Sursa: www.mitropolia.md

joi, 21 iulie 2011

Sfaturi către tineri - Părintele Arsenie Papacioc


Părintele Arsenie nu îmbătrâneşte. Secretul? Ni‑l spune tot dânsul: să ai la tinereţe puţină bătrâneţe, că atunci sigur vei avea la bătrâneţe multă tinereţe. Un sfat pe care nu ai cum să nu îl urmezi dacă cel care ţi‑l dă e nonagenar, după o experienţă de decenii în puşcăriile comuniste.
Ce le recomandaţi în primul rând creştinilor care doresc să sporească în viaţa duhovnicească?
Eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieţii, de problemele cărărilor vieţii, ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice chip. Dacă‑i întristare, se clocesc ouăle diavolului. E o stare de absenţă, de întunecare. Dacă un om nu moare de pe poziţia de trăire, de înălţare, de steag, toată creaţia suferă.Noi trăim într‑o mare unitate, toată creaţia lui Dumnezeu este o unitate. Daca ne despărţim de marea unitate, suntem pe poziţie de anulare, de autoanulare. Deci, recomand o poziţie de trăire. Pentru că tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Şi starea de rugăciune înseamnă o stare de prezenţă. Eu ca duhovnic ce toată ziua stau de vorbă cu lumea care are nevoie de verticalitate, nu recomand nevoinţe. Recomand o stare de prezenţă permanentă, care înseamnă recunoaşterea forţelor de bine din tine.
Aţi cunoscut astfel de oameni care aveau o asemenea stare de prezenţă continuă?
Asta este o întrebare la care nu se poate răspunde întru totul. Oamenii îşi păstrează ascunsă viaţa lor. Am trăit în puşcării 14 ani; am stat cu fel de fel de conducători ticăloşi. Eram într‑o anumită relaţie şi cu Părintele Dumitru Stăniloae, bineînţeles respectând proporţiile, căci eram un prichindel pe lângă el. La procesul Rugului Aprins – am fost amândoi în acelaşi lot – el s‑a purtat cam şovăielnic. Dar când a intrat în temniţă, când a întâlnit acolo mari trăitori care erau de 20 de ani în închisoare, care cunoşteau Noul Testament aproape pe de rost – puţini erau care nu ştiau toate scrierile sfântului Ioan Evanghelistul – părintele Stăniloae a rămas impresionat.
Eu am multe arestări, iar la Rugul Aprins am fost condamnat 40 de ani. Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae, Alexandru Mironescu şi toţi ceilalţi au primit câte 15 ani. Mie mi‑au dat 40 de ani. Sigur că m‑am distrat când m‑au condamnat, dar m‑a costat. Că mă tratau peste tot ca pe un mare criminal. Chiar la Jilava un căpitan m‑a întrebat în timp ce mă dezbrăca şi mă tundea: „Ce‑ai făcut, mă?” „N‑am făcut nimica, mă!”, i‑am zis eu. „Mă, dacă nu făceai nimic te condamna la 10‑15 ani, dar 40 de ani…” Vedeţi, dacă nu făceam nimic, tot mă condamna la 10‑15 ani. S‑a dat de gol, ştiţi. Iată cu cine‑aveam de‑a face. Iată cine te dezbrăca, iată cine te omora… Important este ca tu să ai o poziţie de prezenţă. Nu m‑au omorât, deşi mă urmăreau, mă băgau pe la răcitor, la camere frigorifice. În trei zile mureai, după socoteala lor. N‑am murit în trei zile. Mi‑au dat cinci. N‑am murit în cinci zile. Mi‑au dat şapte, n‑am murit. N‑a vrut Dumnezeu. Dar a fost greu. Important este ca acolo unde eşti să fii prezent! Şi, fie ce‑o fi, de acum. Om sunt, un pai în vânt. Nu mai conta moartea, fraţilor. Moartea era salvare! Dar există un duh, o linie, o rază de viaţă în om care nu cedează. Şi n‑avem alt ideal decât de‑a ne hărăzi Dumnezeu fericirea să murim chinuiţi şi sfârtecaţi pentru scânteia de adevăr ce ştiam c‑o avem în noi, pentru a cărui apărare vom porni la încleştare cu stăpânitorii puterilor întunericului, pe viaţă şi pe moarte. Asta‑i deviza fiecărui creştin. Dacă nu‑i aşa, atunci „mortua est”! În tinereţe eram singurul din sat care mergeam la biserică. Nu babă, nu moş, nu nimica, eram eu singur. Şi a zis preotul: „Am şi eu unul care vine la biserică, dar nici el nu stă pân’ la sfârşit”. Eu când am auzit vorba asta… Nu ştiam, eram un copil. Când începea predica, credeam că s‑a terminat totul. Nu ştiam eu de Liturghie, eram copil. De atunci n‑am mai ieşit din biserică până nu ieşea şi preotul, să fiu sigur că s‑a terminat. Eu sunt macedonean după tată. Tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, de unde şi numele de Papacioc. La origine, ne‑a chemat Albu. În sfârşit… nu facultăţi, nu academii, nimic nu te formează cât o stare de prezenţă continuă: ca închisorile, ca suferinţa. Este o mare greşeală dacă o ignoră cineva. Când Mântuitorul era pe lacul Ghenizaret, cu apostolii, a zis „Să mergem pe ţărmul celălalt”. S‑a culcat în corabie – în timpul ăsta valurile creşteau. „Doamne, Doamne, scoală că pierim!”, au strigat apostolii. „Vă şi vedeaţi pe fundul mării cu Mine cu tot!”. Adică: „N‑am spus Eu bine, să mergem pe malul celălalt? Voiaţi fără valuri? Voiaţi fără încercări?” Păi nu se poate. Pentru că, practic, toate astea îţi topesc mai mult inima spre marile puteri, spre Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Preacuvioase Părinte, cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu!
Toţi Sfinţii Părinţi spun lucrul acesta. Aşa că nu ignoraţi, nu refuzaţi suferinţa. Nu căutaţi Crucea, dar dacă vine, ţineţi‑o! Mântuitorul Hristos n‑a vrut Crucea, dar când I S‑a dat n‑a mai lepădat‑o. N‑a cedat deloc. L‑au jupuit, dar n‑a cedat. N‑a zis deloc precum vroiau duşmanii Lui. Aşa că numai şi numai prin Cruce putem ajunge la înviere, În concluzie, trebuie să ştii să mori şi să înviezi în fiecare zi. Pentru că viaţă înseamnă moarte continuă.
Nu se întâmplă nimic, absolut nimic, niciodată, fără voia lui Dumnezeu. Căci zice Mântuitorul: „Nu se mişcă fir de păr fără voia Mea”. Suntem conduşi, guvernaţi de Dumnezeu în toată mişcarea noastră. Deci trebuie să fim atenţi. în închisoare erau oameni de rugăciune. Am trăit cu ei, cu Valeriu Gafencu, cu Virgil Maxim… L‑am avut pe Virgil Maxim chiar în celulă. Am stat împreună, mi‑a fost aproape ca un ucenic. Am stat mult timp în doi, în celulă, la Aiud. Pe mine m‑au ţinut ani de zile la zarcă. Zarca era la Aiud o închisoare în închisoare. Nu ştiţi! Făcută de unguri pentru români. Acolo nu vedeam nimic. Ne scoteau afară zece minute pe lună. Vă daţi seama, erai cu totul suspendat de tot ce‑i materie! În asemenea condiţii, toţi creştinii aceştia se rugau. Dar care era intensitatea rugăciunii, asta e greu de apreciat – ca să satisfacem noi acum lumea curioasă de astăzi. Vă mai spun încă o dată: eu recomand o stare de veselie care înseamnă rugăciune neîncetată.
Preacuvioase Părinte Duhovnic, de ce Sfânta Liturghie este considerată cerul coborât pe pământ?
Sfânta Liturghie face abstracţie de la orice fel de comparaţie. Sfânta Liturghie este Cer, este Dumnezeu. În mâna omului, bineînţeles. E cel mai important, cel mai mare lucru posibil. Şi de multe ori mă gândesc ce cinste are omul. Pentru că Dumnezeu a creat două lucruri nemaipomenite, care nu se pot repeta. A creat o femeie distinsă care L‑a născut pe Dumnezeu şi a creat preoţia care‑L coboară de sus şi îl naşte din nou pe Sfânta Masă. Ce ziceţi de lucrul acesta? Nu e o coajă de pâine acolo, este un Dumnezeu, este o creaţie întreagă! Cum aş îndrăzni să o compar, cu cine, cu ce rugăciune, cu ce sfinţenie? Este chiar Dumnezeu, întru totul pe Sfânta Masă. Şi lucrarea aceasta o săvârşeşte omul! Pentru că fiinţa umană – aşa cum zice şi Sfântul Grigorie de Nyssa – este copleşitoare, de neînţeles. Dumnezeu are încă taine ascunse cu privire la om, pe care nu le cunosc nici îngerii. Omul este cu totul superior în creaţie. Lupta Satanei, asiduă şi chiar finală, este să nu recunoaştem că putem fi în asemănare cu Dumnezeu. Da, suntem creaţi aşa. Recunoaştem, nu recunoaştem, aşa suntem creaţi. Nimeni din creaţie nu‑i ca omul. El este singura verigă posibilă de legătură între Dumnezeu şi creaţie. Omul! Lui i s‑a încredinţat marea răspundere să supravegheze întreaga creaţie, el este stăpânul creaţiei. Omule, omule, uite pe cine bagi tu în iad! Pe tine, adică, atunci când mergi pe calea pierzării. Aşa că Liturghia, în sfârşit, nu‑i o lucrare omenească, ea este peste îngeri şi peste orice. Este chiar El. Da! „Eu sunt Cel ce sunt”, aici şi acum! Învierea lui Iisus Hristos s‑a făcut… Nu numai El a înviat. Toată creaţia a avut un moment de recucerire şi de reînviere. Dar toată gloria acestei nemaipomenite întâmplări, de care ne e şi frică să amintim, n‑ar fi fost aşa de valoroasă dacă n‑ar fi fost crucea mai întâi. Deci poziţia aceasta este: întâi suferinţa şi pe urmă plata. „Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu”, zice Sfântul Teodor Studitul. Nu cer nimic altceva decât un pic de trezvie. Dumnezeu nu‑i supărat pe noi atât de mult pentru anumite greşeli, pe cât este de supărat că suntem nepăsători. Să nu amânăm trezirea duhovnicească. În ierarhia din Biserică nu împăratul sau patriarhul este cel mai mare. Cine este mai smerit, acela este mai mare în Biserică, în Împărăţia cerurilor. Să ştiţi că smerenia este singura cale de salvare.
Preacuvioase Părinte Arsenie, despre anii pe care i‑aţi petrecut în viaţa de pustie, ce ne puteţi spune?
Viaţa de pustie e atât de suspendată încât n‑ai putinţa să vezi ceva cu picioarele pe pământ, aşa că nu poată să înţeleagă cineva din afară ce se petrece la pustie. E o prezenţă şi o creaţie întreagă în inima şi în mişcarea pustnicului. Am avut în acei ani şi spaimă, dar m‑a ajutat Dumnezeu să îmi ţin prezenţa. Lupii erau foarte îndrăzneţi. Nu mă temeam de urşi ca de lupi. Pentru că lupii sunt flămânzi şi atacă în ceată. În pădure e mai uşor pentru tine că lupul nu are gâtul flexibil ca să se uite aşa, stânga‑dreapta. Are privirea directă. În pădure copacii îl păcălesc, el crede c‑ar fi oameni. Şi are o teamă. Am văzut la toate animalele că au o teamă de om. Au o teamă de moarte. Fie că făceam o mişcare să gonesc urşii, fie că făceam o mişcare să gonesc lupii, dar toţi se temeau. Chiar lupii ăştia obraznici. Da, nu a fost o problemă grea, asta. Dar te ţinea prezent. Te uitai în toate părţile, însă, fără discuţie, trebuie să recunosc – nu ştiu în ce măsură puteţi să mă‑nţelegeţi – că ne ţinea puterea lui Dumnezeu. Era o viaţă suspendată, desprinsă şi de cuvinte şi de înţelegerea oamenilor care n‑au trăit cât de cât, cu mare dăruire, mântuirea vieţii lor. Este greu să vorbeşti despre nişte lucruri de înălţime… Nu mai erai viu. Şi totuşi erai viu. Îmi amintesc multe: zăpadă, la un moment dat a nins, a nins patrusprezece zile, zi şi noapte. S‑a acoperit orice cărare, orice drum. Aveam un izvor la o distanţă cam de două sute de metri de coliba unde stăteam. Până la izvor erau şi lupi care pândeau căprioarele ce veneau să se adape. Dar eram şi eu tot o capră, ştiţi… Tot aveam nevoie de izvor. Iarna nu era o problemă, că era zăpadă şi topeai zăpadă. Câteodată când o topeai, ţi se înfigeau acele de brad în gât. Şi era atât de nesuferit! Sunt multe lucruri! Cum să exemplific, cum să le materializez? M‑am folosit mult. Dar nu eram un om al pustiei. Dacă nu ai o stare de smerenie, oriunde ai fi în viaţă, dar mai ales în puşcărie şi în pustie, n‑o duci.
Unde credeţi sfinţia voastră că a fost mai greu: la pustie sau în închisoare?
Acum, vă daţi seama, în închisoare nu credeau în Dumnezeu, nenorociţii de paznici. Şi erau foarte sălbăticiţi, îndârjiţi. La Aiud am avut un şef de gardieni acolo, la zarcă, se numea Biro. Pe ungureşte înseamnă primar. Era rău de tot. Să revin: cei de la puşcărie nu credeau în Dumnezeu. Şi erau primejdioşi. În pustiu luptai cu dracul. Dracul credea în Dumnezeu. Se temea de El. Puteai să‑l ţi pe diavol la distanţă, de aceea nu mă speriam. Că te trăgea, trăgea haina de sub tine, o blană de piele pe care stăteam lungit noaptea. Se întâmplau multe lucruri. Dar nu era primejdios. Eram totuşi liber. Şi oamenii nu preţuiesc viaţa de libertate. Mai mult, nu preţuiesc suflarea şi răsuflarea, că tot de la Dumnezeu sunt. Nu‑i supărat Dumnezeu pe noi atât de mult pentru păcate, cât este supărat că suntem nepăsători. Asta trebuie propovăduit la toată lumea. Şi vă spun şi eu vouă, acum, tot aşa.Faceţi act de prezenţă la Dumnezeu: „Doamne, Tu m‑ai făcut, Tu mă iei”. Ne‑a creat singuri numai pentru El, nu şi pentru dracul, pentru patimi. Nu ne jucăm cu timpul vieţii noastre. Am avut ocazie să fiu chemat de multe ori la căpătâi de morţi. Că eu, peste cinci ani, împlinesc o sută de ani de viaţă pe acest pământ. Am avut o viaţă trăită cu adevărat: puşcării, viaţă intensă, viaţă care măsura suflarea şi răsuflarea zi de zi, clipă de clipă chiar. Deci te obliga să iei o atitudine. Căci nu puteai să cedezi: era proba de credinţă sau de necredinţă. Nu te jucai. Dar nu m‑am folosit aşa, până în adâncul deliberativ al lucrurilor, ca la căpătâiul morţilor. Ţipete… sentimente omeneşti… muribunzii vedeau draci, aşa cum ştim că vin. Vedeau păcatele aşa cum le‑au făcut, nu cum le‑au spovedit. Și vroiau sa le spovedească, dar nu mai puteau… Înapoi nu se mai putea, căci venise aia, moartea. Moartea nu vine să‑i faci o cafea. Vă daţi seama ce spaimă era, că erau suflete trezite acum, înainte de moarte, şi intrau într‑un necunoscut şi începeau să apară toate aşa cum ni se arată în Scripturile divine. Spune aşa un Sfânt Părinte: „Aş vrea să înţelegeţi: dacă chinurile iadului sunt la nivelul chinurilor din ziua morţii, este destul”. Este groaznic. Şi uite, toţi doreau să mai trăiască o zi. Şi zicem noi, care ne scăldăm în ani: „Ce faci într‑o zi?” Nu într‑o zi, într‑o clipă! Poţi să faci mult! Că Dumnezeu n‑are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Şi putem să I‑o dăm într‑o clipă.
Interviu realizat de Dl Stelian Gomboș la împlinirea a 95 de ani de viață a Arhimandritului Arsenie Papacioc  

Parintele Arsenie Papacioc a plecat la Domnul

Parintele Arsenie Papacioc a plecat la Domnul. Dumnezeu sa-l odihneasca !

"Nu putem gandi decat la moarte. Fericiti toti ce mor pentru iubirea crestina - Singura eliberare!" (Parintele Arsenie - 23 august 1988)

Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria - Techirghiol, Stavropighie Patriarhală, a trecut astăzi, 19 iulie, la Domnul, informează Radio TRINITAS.

El s-a stins din viaţă în jurul orelor 10:00, în sânul obştii monahale căreia i-a fost îndrumător timp de 35 de ani. Părintele suferea de mai mult timp de o serie de probleme cardiace şi renale, pentru care a şi fost internat de mai multe ori în decursul acestui an la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Mai multe detalii despre momentele mutării sale la Domnul a oferit pentru Radio TRINITAS, administratorul Centrului social-pastoral „Sfânta Maria” Techirghiol, părintele arhimandrit Cleopa Nistor: „Dimineaţă părintele era foarte slăbit, însă era lucid şi comunica. În jurul orelor 10:00, a fost afectat de o insuficienţă respiratorie şi cardiacă şi răsuflând de trei ori, s-a stins din viaţă. Am chemat salvarea, însă când au ajuns au constat decesul. Părintele a trecut la Domnul liniştit, cu seninătatea caracteristică. O să îl îmbrăcăm în hainele monahale şi cele preoţeşti, iar înmormântarea am vrea să o fixăm pentru ziua de joi şi să fie înmormântat în curtea mănăstirii”.

Arhimandritul Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei Româneşti,s-a născut la 13 august 1914, în satul Misleanu, comuna Perieţi din judeţul Ialomiţa. Numele civil al Părintelui Arsenie a fost Anghel. În 1932 a absolvit Şcoala de Arte şi Meserii din Bucureşti. Este primit ca „frate” la Mănăstirea Cozia în 1947 şi îndeplineşte pe rând mai multe ascultări la Schitul Cioclovina din judeţul Gorj (1948-1949) şi la Mănăstirea Sihăstria (1949). A fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din Bucureşti (1950), a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii Slatina (26 septembrie 1950). Este arestat la 14 iunie 1958 şi condamnat la 20 de ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Astfel, trece prin închisorile din Braşov, Aiud şi Jilava şi a fost eliberat în 1964. După ieşirea din închisoare este numit preot în Ardeal; a fost un timp stareţ la Mănăstirea Cozia, iar din 1976 devine duhovnic al Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol.

marți, 19 iulie 2011

Să salvăm Sfinta Mănăstire Hîrjauca

              Mănăstirea de călugări Hîrjauca (1690) este una din mănăstirile istorice ale Moldovei şi formează, împreună cu celelalte trei mănăstiri din zonă, patrimoniul cultural al raionului Călăraşi.
Cu regret, în cei peste 40 ani de pustiire, complexul monastic a suferit nespus de mult, iar pentru a readuce mănăstirea la frumuseţea ei de altă dată se necesită lucrări substanțiale de reconstrucție și restaurare. Una dintre problemele cele mai prioritare este rezidirea bisericii Sfîntului Spiridon, împreună cu reledința arhierească, care au fost distruse în urma unui incendiu din 1993.
Pe lîngă activităţile de construcţie şi reataurare, mănăstirea Hîrjauca acordă deosebită importanţă educaţiei religioase a tinerei generaţii. Astfel, pe lîngă mănăstire activează Şcoală Teologică de Iconari din Călărași care oferă gratuit copiilor talentaţi pregătirea profesională de pictor bisericesc. Majoritatea elevilor care își fac studiile în școala noastră sînt orfani sau provin din familii cu posibilităţi reduse.
În contextul celor expuse Consiliului de Administrare al Mănăstirii Hîrjauca face apel către tot creştinul binecredincios de a contribui la renaşterea acestui locaş sfânt.
Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească cu cele veşnice pentru cele vremelnice!
RECHIZITELE BANCARE:
BC Moldova Agroindbank SA
Filiala Călărași
Cod bancar: AGRNMD2X768
Cod fiscal: 311138
Cont decontare: 22511240373
_________________________________________________________________

duminică, 17 iulie 2011

Un miracol al Sfântului Apostol Andrei săvârşit în 1912 în Cipru


Sfânta mănăstire a Sf. Apostol Andrei din Karpasia – Cipru are o istorie necunoscută. Conform tradiţiei, însă, acolo a fost corabia Sfântului Andrei în pericol timp de trei zile. Tot acolo Sf. Apostol a lovit o stâncă, făcând să ţâşnească un izvor, care curge de la vechea biserică până la mare. Această apă sfinţită l-a tămăduit pe fiul orb al căpitanului corabiei, iar acesta, mai târziu, a înălţat prima biserică consacrată întâiului-chemat între ucenicii lui Hristos, Sfântul Andrei. Dar ceea ce a făcut cunoscută această mănăstire tuturor ciprioţilor a fost următorul miracol:În vremea stăreţiei Economului Christophorou Kykkotis s-a petrecut o întâmplare minunată, care i-a impresionat pe locuitorii Ciprului şi a sporit dragostea lor pentru Sf. Andrei şi pentru mănăstirea sa. Prin 1896, nişte turci din cetatea Allagia, din Asia Mică, l-au răpit pe singurul fiu al unei sărmane grecoaice numite Maria. În ciuda încercărilor ei de a-şi recupera fiul de 13 ani, n-a reuşit nimic. Micuţul Pantelis Hagigheorghe a fost dat de răpitorii lui la şcoala militară ca să servească în batalioanele islamice şi după absolvire, să slujească sultanului şi profetului Mahomed.

            Mama copilului şi pus nădejdea în Dumnezeu şi se ruga în fiecare zi ca să se milostivească şi să-i înapoieze copilul. Au trecut mulţi ani, era prin 1912, când Maria a văzut în vis pe un om cu numele Andrei care a vestit-o că în curând îşi va vedea fiul. Maria a crezut fără îndoială că i s-a arătat în vis nimeni altul decât Sfântul Andrei, cel întâi-chemat de Hristos. Atunci imediat ea s-a îmbarcat pe vaporul care mergea de la Smyrna la Larnaka, ca să se închine Sfântului Andrei la mănăstirea lui din Cipru. Pe acest vas erau mulţi ciprioţi, bărbaţi şi femei, care lucrau în Mersina şi Adana pentru o companie germană. La bord mai era şi un grup mic de dervişi care vizitau Ciprul. Maria, stând de vorbă cu o femeie de pe vapor, şi-a mărturisit credinţa că îşi va regăsi fiul cu ajutorul Sfântului Andrei.
Unul dintre dervişi a auzit ce spunea Maria şi asculta cu mare interes, studiind-o. Apoi s-a apropiat de ea şi a întrebat-o cum îşi va recunoaşte fiul pierdut, iar ea i-a dezvăluit semnele din naştere pe care copilul le purta pe umăr şi pe piept. Atunci tânărul şi-a smuls haina şi i-a arătat acele semne pe trupul său, apoi a căzut în genunchi în faţa mamei lui. În ciuda atâtor ani de despărţire şi a educaţiei turceşti, Pentelis îşi amintea copilăria sa. Tânărul şi-a scos pălăria de pe cap, s-a îmbrăcat în haine greceşti şi a mărurisit credinţa creştină ortodoxă. Bucuria mamei şi a fiului, dimpreună cu a celorlalţi călători, a fost mare, copleşitoare. Imediat ce vasul a ajuns în Larnaka, mama şi fiul au alergat la biserica Sfântului Lazăr, unde s-au rugat fierbinte şi i-au mulţumit Sfântului Apostol Andrei. Ducându-se la preotul bisericii, Părintele Ioan Makoulis, fiul şi-a mărturisit din nou credinţa în Sfânta Treime. Atunci Părintele Ioan l-a botezat pentru a se întoarce definitiv la credinţa ortodoxă.
Ei au vizitat după aceea mănăstirea Sfântului Andrei, unde i s-au închinat încă o dată Sfântului Andrei şi i-au mulţumit pentru eliberarea lui Pantelis şi pentru că a răspuns rugăciunilor Mariei. De acolo au plecat la Mănăstirea Kykkos, unde au stat câteva zile.
În câteva luni de la această întâmplare minunată, în biserica mănăstirii au început să curgă pelerinii, care s-au înmulţit rapid, în urma minunilor făcute de Sfântul Andrei printre grecii şi turcii care veniseră în pelerinaj, atât printre atenienii rafinaţi, cât şi printre simplii ţărani.
Susa : http://www.johnsanidopoulos.com/2010/11/great-miracle-of-apostle-andrew-in.html

marți, 5 iulie 2011

Suferinţele şi chinurile prin care a trecut la muncă în Italia au motivat-o să se călugărească


După ce a lucrat timp de trei ani în Italia, alternând între suferinţe şi chinuri grele de muncă la negru, departe de casă, Silvia Marcoci (42 ani) din satul Glinjeni, r. Făleşti este acum împlinită sufleteşte, pentru că s-a legat acasă, pe veci, cu Dumnezeu. S-a călugărit.    (Diana BURLACU)Până la vârsta de 30 de ani a lucrat economist în sat, iar din cauza salariului mic pe care-l avea, dar şi în speranţa unui viitor mai bun pentru ea şi cei doi copii ai săi, a luat decizia de a pleca departe de casă, în Italia. Acolo a trecut prin multe suferinţe şi chinuri, iar în cele mai grele clipe citea Biblia şi mergea la biserică. Numai aşa, spune ea, îi era mai uşor, pentru că doar Dumnezeu era cel care-i auzea durerea din suflet şi o ajuta să-şi învingă disperarea.
Nu a rezistat prea mult şi a revenit acasă, iar Domnul, zice ea, i-a arătat în cale mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea sa, înfiinţată acum 90 de ani. Astfel, a început să fie preocupată de reconstrucţia lăcaşului de cult, contribuind financiar, dar şi la perfectarea unor acte necesare funcţionării. “Scopul reconstrucţiei mănăstirii este apropierea de Dumnezeu”, ne-a mărturisit doamna Silvia.               

Viaţa de călugăriţă
 Tedeumul de duminica trecută a fost unul solemn, deoarece s-au finisat lucrările de reconstrucţie şi mănăstirea cu hramul în cinstea „Sfintei Treimi” a fost sfinţită. Bucuria localnicilor a fost împărtăşită şi de ÎPS Mitropolitul Vladimir, de rând cu episcopul locului, Prea Sfinţitul Marchel de Bălţi şi Făleşti, precum şi de un impunător sobor de preoţi din toate colţurile republicii, care au venit special la această sărbătoare de suflet. Slujba a decurs într-o atmosferă de calm şi pietate. În cadrul serviciului divin, mai mulţi ctitori principali ai mănăstirii s-au învrednicit de distincţii mitropolitane. Printre ei se numără şi Silvia Marcoci, care s-a călugărit în faţa a 500 de enoriaşi, primind ordinul „Cuvioasa Paraschiva”, grad II, din partea ÎPS Mitropolitului Vladimir şi a Episcopului Marchel. Pentru ea această distincţie este foarte importantă, dar şi o misiune grea. “Am o mare răspundere asupra mea, fiindcă va trebui să demonstrez existenţa şi credinţa sufletului meu în Dumnezeu care este dragoste, iubire, răbdare. Oamenii trebuie să vadă că noi suntem fiii lui”, afirmă doamna Silvia, precizând că deşi se va vedea mai rar cu fiica Inga şi feciorul său, preot, momentan este mulţumită că pasul pe care l-a făcut ea îi încântă pe cei doi copii ai săi, aceştia spunându-i că se mândresc cu mama lor. * 

Sursa : http://apropomagazin.md/2011/04/15/suferintele-si-chinurile-prin-care-a-trecut-la-munca-in-italia-au-motivat-o-sa-se-calugareasca/


sâmbătă, 2 iulie 2011

OLGUŢA A FOST SALVATĂ !Slăvit să fie Domnul! Mare este Mila Lui!
Mulţumim tuturor pentru implicare si ajutor !Rugăciunile voastre şi a le noastre au fost auzite!Olguţa e în afara pericolului! :)Acum are doar 3kg la ale ei 4 luni şi jumătate, dar papă bine şi sperăm că va creşte o fetiţă frumosă şi sănătoasă!nu deznădăjduiţi, Dumnezeu face minuni cu oricine!

luni, 27 iunie 2011

Interviu cu Arhimandritul Ambrozie (Munteanu), stareţul sfintei mănăstiri Hîrjauca, cu ocazia lansării paginii www.hirjauca.md


Preacuvioase părinte Arhimandrit, creştinii dreptmăritori din Republica Moldova îl cunosc pe părintele Ambrozie Munteanu în urma vrednicii sale slujiri în nordul ţării la Edineţ, dar mai ales la mănăstirea Frumoasa, unde sfinţia voastră, practic în câţiva ani, aţi ridicat acest sfânt lăcaş din ruine şi aţi făcut ca mănăstirea Frumoasa să-şi recapete nobleţea de altă dată, iar numele acestei mănăstiri „Frumoasa”, să fie cunoscut departe peste hotarele Republicii Moldova. Mai puţini însă cunosc, că de câteva luni aţi fost numit prin decret eparhial stareţ la mănăstirea Hîrjauca, veche vatră monahală situată în codrii Basarabiei nu departe de orăşelul Călăraşi.Preacuvioase părinte Arhimandrit, când a avut loc venirea sfinţiei voastre la Hîrjauca şi în ce stare aţi găsit această veche aşezare monahală?
Pentru prima dată am vizitat mănăstirea Hîrjauca în anul 1994, cînd împreună cu alți părinți de la Noul Neamț, mănăstirea mea de metanie, am cîntat slujba de sfințire a bisericii Înălțării Domnului din această mănăstire. Mai tîrziu, în octombrie 2002, am mai făcut un pelerinaj la Hîrjauca, urmare numirii mele în ascultarea de stareț al mănăstirii Frumoasa. Venirea mea la Hîrjauca, deja în calitate de stareț s-a făcut la 20 martie curent, conform decretului din 19.03.11, semnat de Prea Sfinția Sa PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni. Venit la Hîrjauca am găsit mănăstirea apoape pustie, cu doar 3 frați, fără slujbă zilnică la biserică și cu un car de probleme de ordin administrativ și gospodăresc. Trebuie să specific, că numirea mea în stăreția acestei sfinte mănăstiri a fost motivată de unele încălcări statutare comise de predecesorul meu în această slujire.
Preacuvioase părinte, care au fost primii paşi de consolidare a mănăstirii pe care i-aţi interprins în primele zile de aflare la Hîrjauca?
Desigur pentru început, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului episcop Petru, am stabilit un program zilnic de rugăciune la biserică, fără de care o mănăstire nu-și poate avea rostul. Slujirea zilnică a Sfintei Liturghii este temelia pe care monahii cu mod de viață chinovial își zidesc mîntuirea. Cu mine împreună au mai venit în mănăstire alți 3 frați, care deși cu insuficiente abilități corale, totuși mă ajută zi de zi în înplinirea acestei binecuvîntări arhierești și norme statutare. În mare parte atenția noastră a fost îndreptată spre organizarea vieții interne, așa după cum prevede regula monahală a vieții de obște, precum și spre chivernisirea celor gospodărești.
Preacuvioase părinte, vă rog să ne spuneţi, ce proiecte şi lucrări doriţi să realizaţi în viitorul apropiat la mănăstirea Hîrjauca şi care dintre ele vor avea o prioritate mai mare?
La moment mănăstirea Hîrjauca se confruntă cu grave probleme de ordin cadastral. Din acest punct de vedere Hîrjauca pare a fi unica mănăstire din Moldova căreia nici pînă în prezent nu i-au fost retrocedate bunurile imobile, mare parte din ele, precum și terenurile din jurul mănăstirii, fiind vîndute de către administrația publică locală către persoane din afara mănăstirii. Urmare acestei împărțiri frauduloase a caselor și pămînturilor mănăstirești, această veche și frumoasă vatră monahală, pe timpuri reședință de vară a episcopilor și mitropoliților din Chișinău, a ajuns să fie împînzită din toate părțile de mireni, lipsită de cea mai elementară zonă de protecție, așa după cum se cuvine unui monument de valoare națională și nu numai. Desigur, în aceste circumstanțe deloc ușoare, mănăstirea nicidecum nu-și propune exproprierea celor care de-a lungul timpului, cu buna sau rea voință au ajuns să locuiască în vechile hotare ale mănăstirii, convețuirea în bună vecinătate și înțelegere fiind o proritate a relațiilor noastre cu cei din jur, dar nicidecum în detrementul acestui sfînt locaș, care pînă astăzi încă mai poartă pe chipul său însemnele batjocurei din vremurile de grea amintire a ateismului combatant.
Părinte Arhimandrit, cunoaştem că aţi stat la bazele înfiinţării primei şcoli teologice de iconografie şi mozaic din Republica Moldova. Vă rugăm să ne povestiţi pe scurt din istoria acestei instituţii de învăţământ teologic.
Școala de Iconografie își are începutul în cele patru ediții ale taberei de vară pentru copiii din familii cu posibilități reduse, care a avut loc la mănăstirea Frumoasa în anii 2005-2008. Obișnuiam să găzduim în perioada vacanței copii cu vîrsta între 12-15 ani, care timp de două săptămîni erau oaspeții noștri. Pe lîngă rugăciunea de la biserică și alte ocupații, copiii din tabără, sub îndrumarea profesorilor, deprindeau măiestria artelor populare, inclusiv și pictura pe sticlă. Așa s-a întîmplat că la a treia ediție majoritatea copiilor au ales drept ocupație anume icoana pe sticlă și prin asta noi, organizatorii, am descoprit talente tinere, cărora li s-a propus un curs mai aprofundat de studiu în domeniul iconografiei. În toamna anului 2008, cu binecuvîntarea IPS Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove s-au pus bazele Școlii Teologice de Iconografie și Mozaic „Sf. Ioan Damaschin”, ca filială a Seminarului Teologic Ortodox „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău. În acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut deja prima promoție, în număr de 9 absolvenți, dintre care 3 vor primi în timpul apropiat brevet de iconar. Odată cu transferarea mea la Hîrjauca, și pentru faptul că în ultimii doi ani solicitanții pentru studii sînt preponderent băieți, sediul școlii a fost transferat la mănăstirea Hîrjauca.
Părinte Arhimandrit, în ziua de astăzi s-a format o aşa numită modă de a merge în pelerinaje la mănăstiri, puţini însă cunosc adevăratul rost al plerinajului creştin. În acest sens vă rugăm să explicaţi creştinilor care au de gând să se pornească în pelerinaj, care este scopul şi sensul adevărat al pelerinajului?
Pelerinajul înseamnă în primul rînd un drum făcut spre locurile sfinte cu scop de închinare. Este adevărat că astăzi puțini dintre credincioșii noștri înțeleg sensul adevărat al pelerinajului. De obicei oamenii vizitează mănăstirile din două pricini: cu văzutul și pentru comandarea slujbelor. De cele mai multe ori aceste două motive sînt indinspensabile, iar participarea la slujbele mănăstirești ocazională, nefiind scopul vizitei. Or, pelerinaj înseamnă neapărat participarea la slujbele mănăstirești și primirea Tainelor de la părinții monahi. Iată de ce astăzi putem spune că în mănăstiri aproape că nu avem pelerini, iar vechea tradiție a pelerinajului tot mai mult și mai mult este marginalizată de acest fenomen de gură cască, cu nume straniu de „turism religios”, cînd mănăstirile noastre sînt inundate de grupuri de copiii neastîmpărați care se bagă peste tot pentru a imortaliza o poză, de tineri care își dau săruturi pe băncile din mănăstire, de femei aproape goale și de bărbați care își alungă stresul cu o țigară trasă în poartă mănăstirii. Și totuși, ne bucurăm de orice om care ne pășește pragul, încercăm să-l ascultăm, să-l sfătuim, să-i arătăm dragostea noastră, așa încît nimenea să nu-și piardă folosul unui drum făcut spre Casa Domnului.
Părinte, este cunoscut faptul că una dintre primele pagini de spiritualitate creştină ortodoxă care a apărut în internetul autohton şi care a apărut din iniţiativa şi cu purtarea de grijă a sfinţiei voastre, a fost pagina mănăstirii Frumoasa www.frumoasa.md. Odată venit la Hîrjauca una dintre priorităţi a fost ca şi a această mănăstire să-şi aibă cartea sa de vizită în internet şi anume pagina www.hirjauca.md. Cum vedeţi din punctul de vedere a sfinţiei voastre, care ar trebui să fie relaţia creştinului cu internetul?
Lansarea acestei pagini electronice urmărește drept scop promovarea imaginii mănăstirii noastre în lumea mediatică, în special cea electronică. Acest lucru nicidecum nu contravine normelor religioase, ba dimpotrivă, reflectă dorința Bisericii Creștine de a descoperi la toată suflarea lumea lui Dumnezeu. Și dacă astăzi tehnologiile informaționale sunt o provocare pentru societate, Biserica, iar în cazul nostru mănăstirea Hîrjauca, nu-și poate permite să lase fără atenție omul secolului XXI, care nu-și poate închipui o zi trăită fără internet. Prezența noastră în această rețea vine din grija părintească făță de omul învolburat de deșertăciunile și tentațiile lumii și este o oportunitate a zilei de astăzi. Cît despre relația creștinului cu internetul, răspunsul este unul valabil pentru toate ocupațiile omului: 1. Nimic nu trebuie să ne stăpînească, și 2. Să-I cerem lui Dumnezeu puterea de a ști să alegem binele și să fugim de rău. Aduc mulțumire lui Dumnezeu și persoanelor implicate în acest proiect, că la împlinirea celor 100 zile de la numirea mea în stăreția mănăstirii Hîrjauca am reușit să lansăm această pagină electronică.
Vă mulţumim şi vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă întărească pentru viitoarele lucrări pe care doriţi să le înfăptuiţi!
Vă mulțumesc și eu pentru gîndul bun! Fie ca prezența mănăstirii noastre în internet să fie de folos celor care vor să-și cunoască mai bine credința și trecutul.
                                                                                             Sursa : www.hirjauca.md

vineri, 17 iunie 2011

Viata, un minut de zbor...

  
Viata astazi a deveni o goana dupa realizari. Avem o lista cu lucruri ce trebuie sa le realizam si nimic m-ai mult. Traim fara bucurii si fara dragoste adevarata, fara a pune suflet in ceea ce avem de realizat, am devenit niste roboti cu programe prestabilite.

One Minute Fly


Viata astazi a deveni o goana dupa realizari. Avem o lista cu lucruri ce trebuie sa le realizam si nimic m-ai mult. Traim fara bucurii si fara dragoste adevarata, fara a pune suflet in ceea ce avem de realizat, am devenit niste roboti cu programe prestabilite.

joi, 2 iunie 2011

Două dintre cele mai cunoscute mănăstiri autohtone își sărbătoresc astăzi hramul

De sărbătoarea Înălțării Domnului, două dintre cele mai emblematice mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove își celebrează hramul. Este vorba de mănăstirile Noul Neamț și Hârjauca.
Mai jos vă prezentăm istoria acestor două așezăminte monahale.

Manastirea Harjauca este situata in regiunea Calarasi. A fost inaltata pe malul paraului Harjauca, la poalele unei coline acoperite cu stejari seculari. Drumul ce duce spre ea trece peste dealul cel mare din apropierea gurii Sipoteni.
     Potrivit cercetatorului P. Crusevan, manastirea a fost intemeiata in anul 1740. De frica tatarilor, ascunzatorile din codri din jurul manastirii adaposteau multi fugari. Un batran, Teodosie, le-a fa cut acestora o casa de rugaciune. Dupa ce vremurile s-au mai linistit, a venit prin aceste locuri un ieromonah, Varsonufie, care cu ajutorul dat de un boier Miculita. a facut cateva chilii, iar in locul casei de rugaciune - o biserica de lemn.
Dupa o alta versiune, manastirea Harjauca ar fi fost intemeiata in 1750 de un monah, Inochentie Sava, din targul Calarasi. Acesta ar fi inzestrat, impreuna cu unchiul sau, Miron Badica, manastirea, dandu-i mosia Sipoteni.
Din 1846 manastirea devine arhiereasca. Primul egumen titular al ei a fost arhiepiscopul Irinarh al Chisinaului, avindu-i ca loctiitori pe parintii Pantelemon si Ilarion, sub care sau facut multe renovari si schimbari.
In 1917, in timpul revolutiei, soldatii rusi au facut mari devastari si au manifestat un barbarism cumplit in manastire.
Dupa anul 1918, cind Basarabia a fost eliberata si unita cu Romania, viata manastirii s-a normalizat. La dezvoltarea manastirii a contribuit substantial arhiereul Nicodin al Husilor. In contributia lui s-a extins biblioteca in care au fost aduse carti vechi din Iasi, Bucuresti. Manastirea a ajuns la o mare inflorire. Insa , in anul 1962, la insistenta unui grup de ateisti agresivi, manastirea a fost inchisa. In incinta a fost instaurat un sanatoriu, cu denumirea "Codru".
Din initiativa conducerii sanatoriului, in special a lui Gheorghe Osoianu si a Ministerului Culturii, in 1981 a inceput restaurarea bisericii de vara Inaltarea Domnului. In interior, sub straturi de var si vopsea a fost descoperita fresca veche a bisericii, realizata in stil clasic, in anii 1901-1906, de catre pictorii Blinov, Stoianov si Lemaic. Timp de opt ani pictorii-restauratori Vasile Negruti, Serafim Prodan, Alexandra Ivanov si Elena Grigorasenco au restaurat aceasta minunata fresca.
Pentru manastirea care urma sa fie redeschisa, in 1993 gospodaria agricola din localitate a repartizat 2 ha de pamant arabil, iar in 1995 - inca 10 ha. In 1994 la manastire s-au adunat 12 vietuitori, sanatoriul din apropiere fiind nevoit sa le cedeze un corp.
In toamna anului 1994 a fost resfintita Biserica Inaltarea Domnului. Aceasta biserica se aseamana arhitectural cu Catedrala mitropolitana din Chisinau, care a fost ridicata in aceeasi perioada.
Abia in 1998 a fost eliberata cladirea staretiei, care dupa restauratie, a fost sfintita in vara aceluiasi an. Tot atunci au fost cedate trapeza si un corp cu un etaj de langa biserica de iarna.
 Povesteste un pelerin: Manastirea care plange
Am fost de mai multe ori pe la Manastirea Harjauca, dar de fiecare data am simtit trairi puternice. Cel mai mult am fost zguduit de imaginea bisericii de iarna „Sfantul Spiridon", in care se afla icoana Mantuitorului, batjocorita de topoarele ateilor misei. Totodata, profunde emotii m-au cuprins in biserica de vara „Inaltarea Domnului" cand am vazut cu cata cruzime „maestrii" tirului au ochit in peretele pe care era pictat chipul lui Iisus Hristos. Manastirea Harjauca a trecut durut prin timpurile cand sufletele oamenilor erau ruinate de necredinta, cand cei care il slaveau pe Domnul erau prigoniti, iar lacasele sfinte transformate in cuiburi ale dezmatului si distractiei. Cinovnicii uitau ca aici era un mare centru de cultura si spiritualitate, era istoria unui loc de sfintenie si pietate. Numai atunci cand cunosti trecutul acestei manastiri poti sa-ti dai seama de maretia ei si de nemernicia celor care au distrus-o. Astazi, cativa calugari incearca sa readuca menirea de altadata a lacasului, care era o oaza a credintei stramosesti.
Istoria manastirii Harjauca porneste pe la 1740. O legenda spune ca un calugar pribeag, pe nume Harju, trecand prin mosia boierului Niculita s-ar fi oprit intr-o poienita sa bea apa si sa se odihneasca. Cica a adormit, iar in vis i s-a aratat Maica Domnului. Trezindu-se, calugarul si-a dat cuvantul ca nu va  gasi tihna pe pamant pana cand nu va auzi clopotele sunand in aceasta vale a Ichelului. Cu ajutorul catorva frati de pe mosia Sipotenilor, au aparut mici chilioare, impletite din nuiele si o bisericuta acoperita cu sindrila.
Potrivit cercetatorului Pavel Crusevan, un batran pe nume Teodosie ar fi facut o casa de rugaciuni pentru mai multi oameni ascunsi in codri de frica tatarilor. Dupa „Asezaminte monahale din Basarabia", primul staret al schitului Harjauca  a fost Teoctist, acelasi Teodosie, tuns calugar. In scurt timp aici s-au adunat mai multi monahi doritori de a vietui in sihastrie. Cu toate ca aceste pamanturi au fost acoperite de paduri seculare si locuri mlastinoase, atat mosia boierului Niculita, cat si micul schit au fost arse si pustiite de tatari. 
...In 1818 pe pamantul basarabean soseste arhimandritul Spiridon Filipovici, sarb de neam. Locul ii aminteste de bastina si hotaraste sa zideasca, pentru pomenire, o manastire - Harjauca. Pentru inaltarea lacasului infiinteaza o fabrica de caramida si una de ceramica. Din caramida ridica intregul complex monastic, iar din ceramica face tevi pentru instalarea unui sistem hidrologic subteran foarte complicat, care aduna apele de pe toate dealurile in valea raului Ichel, astfel terenul devine uscat.
Intre 1820-1836, staretul Spiridon a construit biserica de vara „Inaltarea Domnului" si mai multe chilii. Totodata, a pus temelia bisericii de iarna „Sfantul Spiridon", pe care, insa, nu a finisat-o, pentru ca a plecat la Domnul la 22 februarie 1846. A fost inmormantat in pronaosul bisericii de vara.
Spiridon Filipovici a ramas in istorie si pentru ca a prefacut acest loc intr-un colt de rai, considerat, pana in 1940, cea mai frumoasa gradina din Basarabia. Toata curtea era plina de havuzuri, iar in spatele manastirii, de pe deal, venea un sirag de lacuri, care formau o cascada. Parcul manastirii, intemeiat la 1835, avea o suprafata de zeci de ha, cu multe alei si poteci, cu straturi de flori.
Pe lacurile din jurul manastirii pluteau asa-zisele foisoare de meditatie, despre care aflam din „Almanahul Odessei", 1840, de la profesorul Nicolai Nadejdin, catedra de arte frumoase a  Universitatii din Moscova. „Foisoare singuratice - locuri de odihna, refugiu si meditatie, ba se ascund in desimea copacilor, ba apar pe spatiile de la intersectia cararilor incununate cu flori...
La intersectia aleilor foisoare, se afla galerii cu 6-8-12 stalpi, impodobite cu scoarte, laicere, icoane. Cinci lacuri coboara din deal, formand o cascada de apa gigantica... Imi facea impresia ca vad un sirag de perle sclipind pe pieptul unui urias, capul caruia se uneste cu cerul", scria Nicolai Nadejdin.    
Noua porti deschideau zidurile manastirii, in spatele carora era un sant de aparare, umplut cu apa, peste care se deschideau portile, altfel nu putea-i trece. Urmele acestuia se vad si astazi - hindichiurile din jurul manastirii.
In 1848 a fost finalizata si sfintita biserica de iarna de lemn „Sfantul Spiridon". Peste mai bine de 20 de ani in locul acesteia este inaltata una din piatra. In deceniul al 7-lea al secolului XIX, la manastire este deschisa o scoala pentru frati de caritate, unde calugarii erau instruiti pentru a putea sa acorde primul ajutor. Totodata, ei aveau datoria de a creste ierburi de leac. Unele surse afirma ca lacasul era si un asezamant curativ, Harjauca fiind cunoscuta drept manastirea apelor sfinte, care veneau din mijloc de codru, din adancul pamantului.
In acei ani este infiintat un orfelinat. De asemenea, manastirea aloca teren pentru scolile din Palanca si Harjauca. Mai bine de o suta de ani, manastirea Harjauca a fost resedinta de vara a Mitropolitului Moldovei.
Pana la 1917, lucrurile isi urmau cursul lor firesc. In acel an, insa, au venit bolsevicii si au facut mare prapad. Acestia au jefuit manastirea, iar averea a fost impartita satenilor. Dupa Unirea cu Patria-Mama, lacasul incepe din nou sa prospere. Timp de opt ani (1920 - 1928), aici a fost arhiepiscop Gurie Grosu, avansat,  mai apoi, la treapta de Mitropolit. Brazii din curtea manastirii au fost adusi din Bucovina si plantati la 1920 de padurarul Vasile Bucica, bunelul Tatianei Popa, directorul Centrului de artizanat „Casa Parinteasca" de la Palanca (vezi nr. 9, 2005, al revistei „Natura").
Pana la 1936 manastirea Harjauca era considerata drept una dintre cele mai prospere din Basarabia. Peste patru ani, lacasul este transformat in cazarma pentru ostasii sovietici, ca sa fie redeschisa in 1941, iar pe teritoriul ei este amenajat un spital militar pentru armata romana.
Dupa razboi, clericii erau desconsiderati, iar credinciosii persecutati. In anul mortii lui Stalin, incepea cea mai neagra fila din istoria manastirii. Vechea catepeteasma din lemn poleita cu aur, multe icoane, obiecte de pret au fost arse langa satul Raciula. Din cele peste 300 de volume de carti, iconostasele de la ambele  biserici s-a ales scrumul, fiind arse pe cimitirul preotilor si ctitorilor, devenit  mai apoi teren de dans. Manastirea este transformata in casa de odihna. Biserica de vara, timp de patru ani, este folosita drept club. In momentul inaugurarii statiunii balneoclimaterice „Moldova Sovietica" (1959), in biserica „Inaltarea Domnului" se dansa si se tragea la tinta. Nici pana astazi, pictura nu a putut fi readusa la viata in locul unde tintasii isi aratau „maiestria". In schimb, cupola bisericii de vara nu a avut de suferit pentru ca a fost ascunsa cu un pod de scanduri. Gardurile contemporane au inlocuit zidurile vechi, ridicate pe timpul lui Spiridon Filipovici. Chiliile au fost transformate in saloane confortabile pentru cei care veneau sa se trateze si sa odihneasca la sanatoriu.
Tragica a fost soarta bisericii de iarna „Sfantul Spiridon". Pentru a pune tencuiala au fost ciopliti peretii pe care erau pictate icoane ce descriau intreaga viata a Mantuitorului. Vestitul iconar basarabean Pavel Piscariov realizase aici, la 1922, 13 icoane si 26 de portrete, care ar fi putut sa reziste in timp daca nu erau faptele devastatoare ale ateilor. Valoarea acestor opere de arta e si mai pregnanta pentru ca numele lui Piscariov este inscris pe peretii Catedralei de la Ierusalim, alaturi de-ale remarcabililor iconari din intreaga lume. O adevarata capodopera este fresca de pe peretele de la intrarea in biserica ce ilustreaza chipul lui Iisus Hristos. Tatiana Popa, ghidul nostru la manastirea Harjauca, spune ca la o eventuala restaurare a bisericii „Sfantul Spiridon", arhitectii ar trebui sa inrameze fresca, lasand drept marturie calvarul prin care a trecut credinta neamului nostru. Dupa „reparatia" ideologica, biserica de iarna „Sfantul Spiridon" este transformata in club, mai apoi in sala de sport. In anul 1993 s-a produs un incendiu, care a provocat caderea tencuielii si a descoperit vechile icoane. Acum biserica, in forma de Arca lui Noe, este data uitarii, insa crestinii au sperante ca intr-o buna zi vor putea participa la serviciile divine oficiate in ea.
Ceea ce vedem astazi in biserica de vara „Inaltarea Domnului" este rezultatul muncii a  mai bine de opt ani (1981-1989) a pictorilor-restauratori Vasile Negruti, Serafim Prodan, Alexandru Ivanov si Ludmila Grigorasenco. Ei au reusit sa dea din nou viata frescei vechi, realizata in stil clasic, dar ascunsa ani buni sub straturi de var si vopsea.
Acum un deceniu si jumatate a fost finalizata reparatia bisericii de vara „Inaltarea Domnului". Unii vroiau sa continue linia de deraiere de la menirea principala a lacasului, propunand ba deschiderea unui muzeu  de zoologie, ba a salii cu orga. Totusi, a primat voia Celui de Sus si a crestinilor, astfel timp de un an a functionat doar biserica, abia in 1993 este redeschisa oficial manastirea de calugari Harjauca.
Lumea insetata de credinta a regasit drumul spre manastire. Astazi, cei care vin la Statiunea balneoclimaterica „Codru" sa-si intremeze fizicul, trec neaparat si pe la manastirea Harjauca unde isi fortifica spiritul. In fiecare vineri, este oficiata slujba Sfantului Maslu. Vizitatorii spun ca in biserica de vara   simti o pietate si o evlavie care te ingenuncheaza de la intrare, pictura nu are seaman, iar atmosfera te absoarbe. Insa, temerea mai multor crestini este ca din motivul unei noi reparatii a interiorului bisericii s-ar putea sa dispara pictura murala creata acum mai bine de 100 de ani. Lipsa de bani pentru munca restauratorilor profesionisti si invitarea unor diletanti ar fi o schimonosire a adevaratei valori a imaginilor de aici. Enoriasii regreta ca a fost schimbat exteriorul lacasului, imortalizat pe bancnota de 10 lei, culoarea alba fiind inlocuita cu verde, iar in arhitectura adaugata piatra de Butuceni. Astazi nu mai poti afirma ca biserica de vara a manastirii Harjauca se aseamana cu Catedrala mitropolitana de la Chisinau.
Este durut sa vorbesti despre acest locas doar la timpul trecut. Oare chiar sa fie peste puterile noastre readucerea imaginii de altadata: centru de cultura si spiritualitate ortodoxa? Oare nu ne-am dori sa vedem   bisericile vechi, zidurile inalte, portile impunatoare, lacurile stravezii, havuzurile multicolore, cascadele galagioase, foisoarele pentru meditatie...?
 ...Padurea argintie de fagi, din apropierea manastirii, stie istoria acestui loc. Daca vrei sa intelegi ce spun falnicii copaci, asculta cum fosnesc frunzele cand bat clopotele si cheama crestinii la rugaciune.  
Dinu RUSU
*** 
Manastirea Noul Neamt. 
Dincolo de Nistru, in Tiraspol, o biserica mareata, cu cupolele aurite, executata de mesteri contemporani in stil rusesc, paleste langa un stadion nou-nout, aflat doar la cativa pasi. La Tighina, Catedrala Schimbarea la Fata, avand 3 altare, arata mult mai smerita la infatisare. Tihna ei moldoveneasca vine din urma cu aproape doua veacuri, cand arhimandritul Ioanichie din Chisinau face planul acesteia "cu o desavarsita ascultare" de viitorul arhiepiscop de Chisinau si Hotin, Dimitrie Sulima, care o va si sfinti pe data de 27 septembrie 1827. Orasul de astazi a fost stramutat de langa cetatea Tighinei imediat dupa anul 1812, cand conducerea militara rusa instalata aici transforma vechea cetate moldoveneasca in fortareata. Bisericile orasului vechi, din apropierea cetatii, sunt demolate. In popasul sau la Tighina, in drum spre Cetatea Alba, se spune ca Sfantul Stefan cel Mare s-ar fi rugat intr-o bisericuta cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construita dupa o durabila tehnica moldoveneasca traditionala, din nuiele si lut, dupa care si-a continuat drumul sau, cu puteri intarite, spre a tine piept "vrajmasiei turcului". Lucruri certe despre bisericile cetatii Tighina aflam din unele documente ceva mai tarzii, in care se consemneaza faptul ca in vremea stapanirii otomane, la Tighina (Bender) exista un protopopiat, apartinand Mitropoliei Proilavei (Braila), ce avea autoritate si asupra satelor din jurul orasului. Sediul protopopiatului era la Biserica Adormirii Maicii Domnului, demolata in anul 1828, o data cu stramutarea orasului.
"Fiica Manastirii Neamt din Carpatii Moldovei vechi"
La aprox. 6-7 km de Tighina, se afla cea mai mare manastire a Basarabiei - Noul Neamt. "Fiica Manastirii Neamt din Carpatii Moldovei vechi", cum a fost numita de Stefan Berechet, numara actualmente aproape 90 de monahi, ce roiesc ca intr-un stup de albine pe incantatorul mal al Nistrului. Intemeierea manastirii a avut loc dupa risipirea obstii  batranei lavre a Neamtului, in perioada domniei lui Cuza-Voda, cand secularizarea averilor manastiresti si scoaterea limbii slavone din biserica, masuri motivate de intarirea autoritatii statului, creeaza mari tulburari in manastire, ceea ce face ca mai multi monahi, in frunte cu duhovnicul manastirii, Andronic Popovici, sa se indrepte catre mosia Chitcani din Basarabia, ce apartinea de Manastirea Neamt, si sa intemeieze acolo o noua manastire. Duhovnicul Andronic Popovici a lasat ca mostenire manastrii o cronica de mari dimensiuni, in mai multe tomuri, in care descrie cu amanuntime evenimentele care au facut ca obstea Neamtului sa se destrame. Aceasta se afla astazi la Arhivele Statului din Chisinau. Influentati de propaganda tarista, defavorabila constituirii unui stat romanesc, o parte a monahilor moldoveni intra in conflict cu autoritatile statale, care nu erau straine de societatile secrete francmasonice. Sfantul Calinic de la Cernica, traitor in aceasta perioada, este una dintre constiintele cele mai lucide ale vremii, postind pentru unirea celor doua principate romanesti un post negru de 40 de zile. Se poate vorbi deci de abuzuri ale statului asupra vietii monahale, dar si de infiltrarea unor idei antinationale in randurile monahilor, prin actiunea unor servicii secrete straine. La 1 octombrie 1861, calugarii de la Neamt, din pricina mai multor evenimente dureroase petrecute in manastire, trec Prutul in Basarabia (rapita la 1812 de catre Imperiul tarist) si se stabilesc mai intai pe una din mosiile manastirii - la Nemteni. Ieromonahul Teofan Cristea se adreseaza arhiepiscopului de Chisinau, cerand infiintarea pe mosiile Copanca si Chitcani a unei noi manastiri. Provizoriu, calugarii slujesc Sfanta Liturghie in Biserica Sfantul Ioan Gura de Aur din satul Nemteni. Intr-un decembrie geros din anul 1862, cu 3 zile inainte de Craciun, 32 de calugari se muta la Chitcani. In ajunul Craciunului, in Biserica Sfantul Nicolae din satul Chitcani se slujeste intaia data dupa tipicul de la Neamt. Tarul Alexandru al II-lea va permite calugarilor, printr-un ucaz din 13 ianuarie 1864, sa infiinteze o manastire cu randuiala athonita. Se incepe construirea manastirii Inaltarea Domnului - Noul Neamt pe data de 28 august 1867. In 1875, egumenul Teofan Cristea este destituit pentru inchipuite abuzuri. Publicistul Zamfir Arbore-Ralli (1848-1933) trece pe aceste meleaguri in 1881, fiind incantat de ordinea manastireasca ce  decurgea din randuiala athonita. Despre egumenul Teofan Cristea acesta avea sa consemneze: "Vorbeste perfect vechea limba moldoveneasca, pe care n-a stalcit-o deloc cu cuvinte rusesti... Discutand cu sfintia sa despre trecutul manastirii, am constatat ca batranul era foarte deziluzionat, ca fusese altadata partizan infocat al protectoratului rusesc, ba chiar dorise ca Moldova sa fie alipita la Rusia, dar apoi s-a convins ca a gresit si ca doreste lucruri pe care Dumnezeu nu le-a voit. Rusofilismul parintelui Teofan s-a risipit indata ce el a cunoscut Rusia".
Pe 10 aprilie 1885, este numit staret ieromonahul Andronic. Acesta trece la cele vesnice in 1893, lasand Manastirii Noul Neamt peste 60 de volume printre care se regasesc 10 volume despre istoria Manastirii Neamt si Manastirii Secu si doua  volume cuprinzand Istoria pentru noua Manastire Neamt. In anul 1912, se incepe constructia clopotnitei. Aceasta are o inaltime de 60 de metri si 5 nivele. Cel mai mare clopot, dintre cele 12, are greutatea de 8,7 tone. O data cu revenirea Basarabiei la patria-mama, Manastirea Noul Neamt va cunoaste o dezvoltare deosebita. Din anul 1939, aceasta va purta denumirea de Sfanta Manastire Patriarhul Miron Cristea (la cererea monahilor, patriarhul fiind stranepot al ieromonahului Teofan Cristea, intemeietor al manastirii alaturi de duhovnicul Andronic). In anul 1945, sovieticii aresteaza pe staretul Auxentie Munteanu si incearca sa introduca slujba in limba slavona in biserica, insa nici un ieromonah nu va raspunde la aceasta cerinta.
                                                                              Sursa:  mitropolia.md

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”