miercuri, 18 noiembrie 2009

Ce este Boala ?

Nu cunoaştem judecăţile Domnului, El pe toate le face spre folos. Noi suntem legaţi de bunurile pământeşti, iar El vrea să ni le dăruiască pe cele viitoare prin puţinele boli de aici. (Cuviosul Macarie, 24,Vol.1,pp.238-239)

Suferinţa trupească foloseşte la tămăduirea sufletului ; nu ne putem lăuda că nu suntem bolnavi. Slavă şi mulţumire Domnului, Care ne tămăduieşte cu îndreptări amare!
( Cuviosul Macarie 24, vol 2, p.15 )

Faptul că trupul este bolnăvicios înseamnă curăţirea sufletului de înclinaţiile păcătoase.
( Cuviosul Macarie 24, vol 1, p.668 )
Dacă suferă trupul, suferă şi sufletul, iar dacă sufletul ar fi fost întărit, prin credinţă atunci şi trupul ar fi putut primi întărire prin pacea duhului; duhul tulburat are influenţă şi asupra structurii trupeşti înmulţind boala. ( Cuviosul Macarie 24, vol 1, p.363 )
Iar dacă vindecarea întârzie, Sf. Varsanufie sfătuieşte: Fiţi atenţi la capătul răbdării, nu disperaţi, nu descurajaţi: Căci Dumnezeu este aproape, El care zice: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5). Din punct de vedere duhovnicesc, poate fi mai profitabil pentru bolnav să nu primească de la Dumnezeu o vindecare imediată. Iar când trebuie să suferim asalturile bolii, Apostolul a zis: „Când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Cor. 12:10).

 

miercuri, 11 noiembrie 2009

Rugaciunea Staretilor Optinieni

Doamne, dă-mi să întîmpin cu linişte sufletească tot ce îmi aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povăţuieşte-mă în toate şi ajută-mă ! Chiar dacă aş primi necazuri şi nenorociri în timpul zilei, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că în toate este voia Ta cea sfîntă.
În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gîndurile şi simţămintele, în toate întîmplările neprevăzute fă să nu uit că totul este trimis de sus de către Tine. Învaţă-mă să mă port drept şi cu înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi putere să duc greutatea zilei care începe şi toate întîmplările din cursul zilei. Călăuzeşte voinţa mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să răbd, să iert şi să iubesc.
AminSmerenia

Dumnezeul il iubeste pe omul smerit !!!

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”