marți, 19 ianuarie 2010

Botezul Domnului nostru Isus Hristos , Troparul si Condacul
Botezul Domului nostru Isus Hristos

În Iordan botezându-te Tu Doamne,
Închinarea Treimii S-a arătat,
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
şi Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea Cuvântului,
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, mărire Ție!

Arătatu-Te-ai astăzi lumii
şi lumina Ta, Doamne, S-a însemnat peste noi, Care cu cunoştinţă Te lăudăm.
Venit-ai şi Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.
(Troparul și Condacul Botezului Domnului)

Câţi în Hrisos v-aţi botezat,
în Hristos v-aţi și îmbrăcat. Aliluia.

Un comentariu:

Unknown spunea...

frumoasa poiezie.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”