marți, 19 iulie 2011

Să salvăm Sfinta Mănăstire Hîrjauca

              Mănăstirea de călugări Hîrjauca (1690) este una din mănăstirile istorice ale Moldovei şi formează, împreună cu celelalte trei mănăstiri din zonă, patrimoniul cultural al raionului Călăraşi.
Cu regret, în cei peste 40 ani de pustiire, complexul monastic a suferit nespus de mult, iar pentru a readuce mănăstirea la frumuseţea ei de altă dată se necesită lucrări substanțiale de reconstrucție și restaurare. Una dintre problemele cele mai prioritare este rezidirea bisericii Sfîntului Spiridon, împreună cu reledința arhierească, care au fost distruse în urma unui incendiu din 1993.
Pe lîngă activităţile de construcţie şi reataurare, mănăstirea Hîrjauca acordă deosebită importanţă educaţiei religioase a tinerei generaţii. Astfel, pe lîngă mănăstire activează Şcoală Teologică de Iconari din Călărași care oferă gratuit copiilor talentaţi pregătirea profesională de pictor bisericesc. Majoritatea elevilor care își fac studiile în școala noastră sînt orfani sau provin din familii cu posibilităţi reduse.
În contextul celor expuse Consiliului de Administrare al Mănăstirii Hîrjauca face apel către tot creştinul binecredincios de a contribui la renaşterea acestui locaş sfânt.
Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească cu cele veşnice pentru cele vremelnice!
RECHIZITELE BANCARE:
BC Moldova Agroindbank SA
Filiala Călărași
Cod bancar: AGRNMD2X768
Cod fiscal: 311138
Cont decontare: 22511240373
_________________________________________________________________

Niciun comentariu:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”