miercuri, 23 decembrie 2009

Lupta cu patimile

      Lupta cu patimile este necesară, pentru că întunericul şi pîcla acestora acoperă ochii noştri sufleteşti, ca să nu vedem pe Soarele Dreptăţii, pe Iisus ... ( Cuviosul Macarie, 24, Vol.3, p.83)
      Nevoiţi-vă împotriva patimilor. Lupta cu acestea şi cu vrăjmaşii nevăzuţi este fără odihnă, înfricoşătoare şi cruntă. Smerenia, însă, pe toate le biruieşte.(Cuviosul Macarie,24,Vol.1, p.445)

Niciun comentariu:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”